Medlemmar i Kristdemokraterna med politiska uppdrag

Ader, Maj
Angelsiöö, Hannah
Bobeck, Gustav
Edström, Maria
Gustafsson, Stefan
Gustafsson, Holger
Gustafsson, Erna
Holgersson, Kenneth
Karlberg, Ann-Mari
Karlsson, Carina
Kaufmann, Anne-Marie
Keihag, Patrik
Lager, Sten-Eric
Lager, Anna-Carin
Larsson, Tommy
Nilsson, Gunnar
Nordenstam, Kerstin
Nordenstam, Yngve
Nyberg, Jerry
Petré, Vanessa
Söderberg Erdal, David
Svederberg, Jörgen
Svensson, Håkan
Vakant,
TroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB