Fullmäktige

Kommunfullmäktige
Valberedningen
Arvodesberedning
Revisorer
Gruppledare för partierna i KF
Presidium KF


Nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Teknisk servicenämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Räddningsnämnden Västra Skaraborg
Överförmyndarnämnd
Valnämnden


Arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Barn- och skolnämndens arbetsutskott
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Teknisk servicenämnds beredning
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Miljö- och byggnämndens beredning
Miljö- och Klimatutskott


Bolag

AB Bostäder
Lidköping/Hovby Flygplats AB
Lidköpings Näringslivsfastigheter
Pumpen
Lidköping Energi AB
Rörstrands Kulturforum AB
Lidköpings Biogas AB
CIEL AB
Destination Läckö Kinnekulle AB
Fastbit AB
Vänerhamn AB
Tillväxt Lidköping AB